Bảng trọng lượng riêng của các chất

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tấn Kiệt (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:36' 03-03-2009
Dung lượng: 44.0 KB
Số lượt tải: 937
Số lượt thích: 0 người
BẢNG TRỌNG LƯỢNG RIÊNG - KHỐI LƯỢNG RIÊNG
CỦA MỘT SỐ CHẤT
(((

Trọng lượng riêng (hoặc khối lượng riêng) của tất cả các chất đều được xác định bằng thực nghiệm và được ghi vào bảng. Ví dụ:

Khái niệm trọng lượng riêng có ý nghĩa thực tiễn:
Khi biết được trọng lượng riêng của hai chất rắn (hoặc hai chất lỏng), ta sẽ biết được chất nào nặng hơn chất nào().
Khi đã biết trọng lượng riêng của chất cấu tạo nên vật và thể tích của vật, thì ta có thể tính được trọng lượng của vật().
Khi biết trọng lượng riêng của vật, ta đối chiếu với bảng trọng lượng riêng thì biết được vật được cấu tạo bằng chất gì.


Tiêu Trọng Tú, Trường THCS Hiệp Hòa, Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
Email: trongtugv@yahoo.com.vn